IN-ECO - Air and Vacuum Components - CertificateAir and Vacuum Componentswww.in-eco.ro

Certificate

CE


Marca CE constituie o atestare a faptului că produsul este conform cu cerinţele de bază aferente ale reglementărilor tehnice europene (directivele) care se referă la produs şi conformitatea a fost demonstrată cu ajutorul procedurii corespunzătoare de evaluare a conformităţii. Cerinţele de bază sunt cerinţele legate de securitatea produselor, protejarea sănătăţii publice, protecţia consumatorului, protecţia mediului înconjurător şi în unele cazuri şi interoperabilitatea.


RoHS

 

RoHS = este prescurtarea directivei europene 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27.01.2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Scopul constă în limitarea utilizării celor şase substanţe specificate în directivă, la fabricarea echipamentelor electrice şi electronice care ajung în cantităţi mari în depozite de deşeuri şi contribuirea prin aceasta la protejarea sănătăţii umane şi a mediului înconjurător. Producătorii echipamentelor răspund pentru faptul că produsele lor nu conţin nici-una din substanţele interzise specificate în cantităţi mai mari decât cele permise de directivă. Deşi directiva este valabilă numai în UE, producătorii tuturor echipamentelor electronice din afara UE au aceeaşi obligaţie, dacă produsele lor sunt importate în statele UE. Măsurile asemănătoare au fost legiferate şi în multe alte ţări din afara UE – de ex. Elveţia, SUA, China şi Coreea de Sud.


HSE POLICY


Una din filozofiile folosite de IN-ECO, este „sănătate, siguranţă şi protejarea mediului înconjurător".
Alături de dezvoltarea companiei noastre ne axăm pentru a oferi condiţii sigure şi sănătoase pentru angajaţii noştri precum şi pe cooperarea în special cu acei parteneri comerciali care au activităţi şi produse care contribuie la protecţia mediului.


Pentru realizarea filozofiei noastre declarăm intenţia noastră:

 

 • Să respectăm strict toate obligaţiile care decurg din cerinţele juridice sau de altă natură referitoare la protecţia mediului
 • Colaborarea cu producătorii care folosesc materiale în conformitate cu Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 27.1.2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (RoHS)   
 • În timpul dezvoltării, producerii şi prelucrării produselor vor fi folosite materiale şi tehnologii care vor permite prelucrarea materiilor prime şi consum de energie redus.
 • Îmbunătăţirea permanentă a activităţilor realizate şi a condiţiilor de muncă a angajaţilor noştri astfel încât impactul negativ să fie minim pentru mediul înconjurător, siguranţa şi igiena muncii.
 • Prevenirea consecventă a avariilor sau a situaţiilor a căror consecinţe ar putea avea un impact negativ aspupra mediului înconjurător sau asupra angajaţilor.
 • Administrarea echipamentului şi a tehnologiei în conformitate cu protecţia mediului înconjurător, instalaţiile şi tehnologia inadecvate fiind înlocuite cu altele mai adecvate şi eficiente.
 • Prevenirea accidentelor pentru utilizatorii care folosesc dispozitivele noastre.
 • Contribuind la protecţia mediului prin creşterea distribuţiei produselor noastre, în special prin epurarea apelor reziduale.
 • Folosirea şi îmbunătăţirea sistemului de educare a angajaţilor în scopul de a clădi în subconştientul lor privind mediul înconjurător, cunoştinţe de specialitate şi ce ţine de protejarea mediului
 • Promovarea principiilor de protecţie a mediului înconjurător şi a managementului environmental partenerilor noştri şi colaborarea în primul cu acei parteneri, care folosesc aceleaşi principii.
 • Ghidându-ne conform acestor principii, ne străduim să menţinem încrederea şi cooperarea cu partenerii de afaceri şi clienţii noştri, însă nu sunt deloc mai puţin neînsemnaţi clienţii individuali ai firmei noastre.

Coordonarea calităţii


Prioritatea noastră supremă este obţinerea satisfacţiei depline a clientului, prin respectarea tuturor normelor legale şi etice. Susţinem responsabilitatea faţă de clienţii noştri, faţă de noi înşine şi faţă de mediul înconjurător. Conducem societatea noastră spre o dezvoltare durabilă, cu ridicarea permanentă a calificării angajaţilor şi motivarea acestora pentru o calitate şi capacitate sporită.